Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Studiju prorektors (Latvija)

Aigars Laizāns

Profesors enerģētikā, ar pastiprinātu interesi atjaunojamajos energoresursos un automātiskās vadības sistēmās. Viņš ir ne tikai ilggadējs mācībspēks un zinātnieks, bet arī vadītājs ar ievērojamu pieredzi tautsaimniecībā. Šobrīd ieņemamie administratīvie amati – Studiju prorektors Latvijas Lauksaimniecības universitātē, un neatkarīgais Padomes loceklis VAS “Latvijas Dzelzceļš”.