Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktors (Latvija)

Andris Ozols

Pēc vairākiem uzņēmējdarbībā pavadītiem gadiem, Andris 2004. gadā uzsāka darbu valsts pārvaldē, kā Latvijas un Investīciju un attīstības aģentūras direktors. Aģentūra par savu galveno uzdevumu izvirzījusi Latvijas uzņēmumu konkurētspējas celšanu starptautiskajā tirgū.Uzskata, ka viens no viņa būtiskākajiem sasniegumiem aģentūras darbā ir spēja padarīt dinamiskāku tās darbības stilu un iedzīvināt valsts iestādē biznesa domāšanas principus.