Materiālu apstrādes tehnoloģijas katedras vadītājs RTU (Latvija)

Artis Kromanis

Docētājs tādos mācību priekšmetos kā ražošanas tehnoloģijas un LEAN ražošana. Praktizē arī kā Eiropas patentpilnvarotais palīdzot klientiem no dažādām inženierzinātņu nozarē izveidot un administrēt to intelektuālo īpašumu. Zināšanas par pētniecību un intelektuālā īpašuma aizsardzību ļauj sniegt kompetentus ieteikumus jaunu tehnoloģiju valorizācijā.