Dīters Vēgeners (Dieter Wegener)

Pēc aviācijas un kosmisko tehnoloģiju studijām Dīters Vēgeners strādāja par zinātnieku centrā “Deutsches Zentrum für Luft – und Raumfahrt (DLR)”.

Vēgeners nostrādāja četrus gadus uzņēmumā “McKinsey” par konsultantu, bet 1996. gadā sāka darbu uzņēmuma “Siemens” Elektroenerģijas ražošanas daļā par galveno gāzturbīnu inženieri. Savas karjeras laikā uzņēmumā “Siemens” viņš uzņēmās dažādus pienākumus: valdes locekļa personīgais asistents, tehniskais direktors rūpniecības risinājumu struktūrvienībā, kā arī progresīvo tehnoloģiju un standartu struktūrvienības viceprezidents rūpniecības sektoram. Šodien viņš ir ārējās sadarbības vadītājs uzņēmumā “Siemens Corporate Technology”.

Turklāt viņš ir

(1) “Führungskreis Industrie 4.0” referents asociācijai “ZVEI” (Vācijas Elektrotehnisko un elektronisko ražotāju asociācija);

(2) “DKE” (Vācijas Elektrotehnisko, elektronisko un informācijas tehnoloģiju komisijas) viceprezidents;

(3) “DigitalEurope” valdes loceklis;

(4) referents konsultatīvajā padomē “SCI4.0” (“Standardization Council Industrie 4.0”);

(5) priekšsēdētāja vietnieks “DMEC” (Digitālās ražošanas izpildpadome) organizācijā “DigitalEurope”;

(6) vadības grupas loceklis Mākslīgā intelekta standartizācijas rīcības plānam Vācijas Standartizācijas institūtā DIN.