Asociētais profesors (ISM)/vecākais konsultants.

Dr. Rolfs Nīze (Rolf Niese)

Asociētais profesors (ISM)/vecākais konsultants. Dr. Rolfs Nīze šobrīd strādā par asociēto profesoru/pasniedzēju Hamburgas Starptautiskajā vadības augstskolā (ISM), privātajā universitātē, kas īpašu uzmanību pievērš starptautiskajam biznesam.

Turklāt viņš ir ārštata konsultants, kurš atbalsta daudznacionālus uzņēmumus, pilnveidojot to piegādes ķēdes pārvaldību un loģistikas struktūras. Rolfs ir augsti novērtēts prezentētājs un regulāri uzstājas konferencēs visā pasaulē saistībā ar piegādes ķēdēm, specializējoties tādās tēmās kā sadarbība, integrētā biznesa plānošana un konteineru loģistika. Viņš ir uzrakstījis grāmatu pazīstamam starptautiskajam izdevējam par konteineru loģistikas integrēšanu nosūtītāju piegādes ķēdē. Tā ir pirmā grāmata tirgū, kurā ir apskatīta konteineru loģistika no nosūtītāja viedokļa. Pirms tam Rolfs strādāja par BAT (British American Tobacco plc) loģistikas operāciju starptautisko vadītāju, atbildot par BAT loģistikas stratēģijas noteikšanu pilnā (end-to-end) piegādes ķēdē. Viņš bija uzņēmies vairākas operatīvas un stratēģiskas lomas BAT group dažādās valstīs piegādes ķēžu pārvaldības jomā. Rolfs apkopoja papildu zināšanas par piegādes ķēdēm dažādos konsultāciju uzņēmumos Vācijā, Austrijā un Gvatemalā. Viņš mācījās Berlīnes Tehniskajā universitātē, specializējās inženierekonomikā un Štutgartes Universitātē izstrādāja doktora disertāciju par transporta loģistiku.