Flemmings Rasmusens (Flemming Rasmussen)

Stratēģiskais un komercdarbības izpilddirektors

„Man ir liela pieredze, strādājot vadošos amatos operatīvajā un stratēģiskajā līmenī. Jau ilgi ar labiem panākumiem nodarbojos ar uzņēmējdarbības attīstīšanu, ikdienas vadību un stratēģiju izstrādi/ieviešanu. Man ir atbilstīga kvalifikācija organizāciju pārveides un pārmaiņu vadības īstenošanas jomā.

Es vienmēr koncentrējos uz tādu stratēģiju izstrādi un ieviešanu, kas rada vērtības, un nodrošinu, lai organizācija īstenotu gan ikdienas, gan ilgtermiņa stratēģiskos mērķus. Atbalstu augstu snieguma kultūru, kas raksturīga „organizācijai, kam ir griba uzvarēt”. Balstoties uz šīm vērtībām, es varu radīt un pievienot vērtību jebkurai organizācijai, kurā es strādāju.

Īpaši kompetents esmu, strādājot jomās, kur svarīga ir orientēšanās uz klienta vajadzībām, stratēģijas izstrāde, koncentrēšanās uz rezultātu un organizācijas izpratne. Man ir labas analītiskās spējas, un es spēju strādāt atbilstīgi augstiem standartiem. Vienmēr sekoju tirgus pieprasījumam un klientu vajadzībām. Mans vadības stils ir atklāts, nepārprotams, konsekvents un tiešs, un es protu vadīt pārmaiņas, kā arī lielu organizāciju pastarpināti.”