Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehniskās fakultātes dekāns (Latvija)

Ilmārs Dukulis

Tehniskajā fakultātē ieguvis inženiera diplomu lauksaimniecības mehanizācijā, divus maģistra grādus (inženierzinātņu un pedagoģijas), inženierzinātņu doktora grādu.

Atsevišķus kursus apguvis Kanādā, Zviedrijā, Norvēģijā un Dānijā. Kā mācībspēks fakultātē kopš 1988. gada – no asistenta līdz profesoram. Kopš 2014. gada Tehniskās fakultātes dekāns. Zinātniskā darbība saistīta ar alternatīvo degvielu izmantošanu spēkratos. Aptuveni 100 zinātnisko publikāciju un mācību grāmatu autors. Dažādos laika posmos vadījis aptuveni 20 dažādus studiju kursus, pašlaik saistītus ar datorprojektēšanu un pētījumu metodoloģiju inženierzinātnēs. Nopietnākais hobijs – orientēšanās sports.