Jānis Lungevičs

Mg. sc. ing. Jānis Lungevičs šobrīd strādā Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē (MTAF) par pētnieku un lektoru Mašīnbūves un mehatronikas katedrā.

Papildus Jānis ir vadītājs RTU “Mitutoyo” metroloģijas laboratorijā, kur viņš lasa lekcijas studentiem, sniedz konsultācijas industrijas pārstāvjiem un veic mērījumus zinātniskiem pētījumiem. 2013. gadā Jānis RTU ieguva bakalaura grādu mehatronikas inženiera specialitātē. Pēc tam sāka darbu RTU kā zinātniskais asistents paralēli maģistra studijām ražošanas tehnoloģiju programmā, kuru pabeidza 2016. gadā. Pēc tam Jānis turpināja darbu RTU kā pētnieks, kā arī uzsāka doktora studijas ražošanas tehnoloģiju programmā. Šobrīd Jānis ir pabeidzis visus doktora kursus un viņa disertācija “Virsmas tekstūras ietekme uz slīdamību pa ledu” ir pēdējā izstrādes posmā. Jāņa akadēmiskās un zinātniskās specialitātes jomas ir metroloģija, berzesmācība (triboloģija) un mašīnbūve. Viņš ir piedalījies vairākos izpētes projektos, kuros tika pētīta virsmas berzes mazināšana un dilumizturības uzlabošana aviācijas, autotransporta, enerģijas ražošanas un sporta jomām. Jānis ir Nacionālās metroloģijas padomes biedrs. Tā kontrolē nacionālos mērvienību etalonus un kopējo metroloģijas attīstības līmeni valstī.