Toms Grīnfelds

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas (MASOC) valdes priekšsēdētājs, Mašīnbūves kompetences centra (MKC) un Tehnobuss Latvija valdes loceklis.

Vairāk kā desmit gadu starptautiska pieredze nozarē gūta strādājot dažādos vadošos amatos MASOC, MKC un Tehnobuss Latvija. Minētās organizācijas šajā laikā īstenojušas dažādus nozarei būtiskus staptautiskus projektus, pārstāvot nozares uzņēmumus un sadarbojoties ar citām Latvijas organizācijām, veicinājušas uzņēmējdarbības vides uzlabošanos, nozares attīstību un atpazīstamību.